Vende të lira pune

 • 26 nëntor 2010 Njoftimi për zgjatjen e Konkursit në Gjykatën Kushtetuese 25.11.2010

 • 26 nëntor 2010 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese 25.11.2010

 • 28 tetor 2010 Njoftimi për zgjatjen e Konkursit në Gjykatën Kushtetuese 27.10.2010

 • 28 tetor 2010 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese 27.10.2010

 • 12 tetor 2010 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese 12.10.2010

 • 27 shtator 2010 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese 24.9.2010

 • 28 korrik 2010 Njoftimi për zgjatjen e Konkursit në Gjykatën Kushtetuese 27.7.2010

 • 28 korrik 2010 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese 27.7.2010

 • 08 korrik 2010 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

 • 08 korrik 2010 Njoftimi për zgjatjen e Konkursit në Gjykatën Kushtetuese -

 • 15 qershor 2010 Formular për punësim në sekretarinë e gjykatës kushtetuese të Kosovës