Njoftim për medie

Njoftim për medie

20 tetor 2017

Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i udhëhequr nga kryetarja, znj. Arta Rama-Hajrizi, qëndroi për vizitë zyrtare në Tiranë, të premten, më 20 tetor 2017.

Delegacioni i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës u ftua për të marrë pjesë në ceremoninë solemne të kremtimit të përvjetorit të 25-të të themelimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, si dhe në Konferencën ndërkombëtare që u organizua me këtë rast, me temë: “Evropianizimi i të drejtës kushtetuese dhe konstitucionalizimi i të drejtës evropiane – sfidat e së ardhmes”.

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, ishte një ndër folësit kryesorë të Konferencës, me ç’rast mbajti një prezantim në temën “Evropianizimi i të drejtës kushtetuese të Kosovës: Baza ligjore dhe praktika e Gjykatës Kushtetuese”.

Gjatë qëndrimit në Tiranë, kryetarja Rama-Hajrizi u takua edhe me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, z. Bashkim Dedja, ku temë diskutimi, ndër të tjera, ishte zhvillimi i projekteve të përbashkëta dhe avancimi i bashkëpunimit reciprok ndërmjet dy gjykatave homologe.

 • KI 29/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 236/2015, të 5 tetorit 2015

  15.11.2017
 • KI 121/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 123/16, të 6 qershorit 2016

  09.11.2017
 • KI13/17

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 3442/2016, i 10 tetorit 2016

  03.11.2017
 • KI 100/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme të Kosovës për Agjencinë Kosovare të Pronës, nr. GSK-KPA-A-97/2014, të 19 shkurtit 2016

  03.11.2017
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]