Njoftim për medie

Njoftim për medie

25 korrik 2017

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, priti në takim lamtumirës ambasadorin e Republikës së Sllovenisë në Prishtinë, z. Miljan Majhen, të martën, më 25 korrik 2017.

Gjatë bashkëbisedimit, kryetarja Rama-Hajrizi e falënderoi ambasadorin Majhen për bashkëpunimin e deritanishëm dhe për kontributin e dhënë në thellimin e marrëdhënieve reciproke ndërmjet dy vendeve. 

Ajo vlerësoi lart përkrahjen që ka ofruar Republika e Sllovenisë në forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, në konsolidimin e institucioneve të drejtësisë, si dhe në anëtarësimin e vendit tonë në organizatat e ndryshme ndërkombëtare.

Kryetarja Rama-Hajrizi në vijim vuri theksin edhe në marrëdhëniet e bashkëpunimit të shkëlqyer me Gjykatën Kushtetuese të Sllovenisë, duke shprehur bindjen se ato do të intensifikohen edhe më tej nëpërmjet realizimit të projekteve të përbashkëta dhe shkëmbimit të ndërsjellë të përvojave.

Ambasadori Majhen vlerësoi se Kosova duhet të vazhdojë përpjekjet e saj për ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe u shpreh i sigurt se bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet dy shteteve, si dhe i gjykatave kushtetuese të të dyja vendeve, do të vazhdojë edhe në të ardhmen.

 • KI 29/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 236/2015, të 5 tetorit 2015

  15.11.2017
 • KI 121/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 123/16, të 6 qershorit 2016

  09.11.2017
 • KI13/17

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 3442/2016, i 10 tetorit 2016

  03.11.2017
 • KI 100/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme të Kosovës për Agjencinë Kosovare të Pronës, nr. GSK-KPA-A-97/2014, të 19 shkurtit 2016

  03.11.2017
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]