Formulari i kërkesës

  • 25 tetor 2016 Udhëzim

    Udhëzime për ndihmë palës, apo palëve, në parashtrimin e kërkesës në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës

  • 25 tetor 2016 Formulari i kërkesës

    Shkarko Formularin e Kërkesë dhe plotëso në formatin elektronik

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]